DGM Finland

» In English

VAK-neuvonantajakelpoisuuksille jatkoaikaa

18.03.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on allekirjoittanut ADR-erillissopimukset M333 ja M334 ja RID-erillissopimuksen 1/2021.  Sopimuksilla jatketaan 1.3.2020 – 1.9.2021 umpeutuvien TNA-kelpoisuuksien voimassaoloaikaa 30.9.2021 saakka.

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/vaarallisten-aineiden-turvallisuusneuvonantaja