DGM Finland

» In English

Vaara pois
vaarallisista aineista.

Oikea pakkaus
oikeaan tarkoitukseen.

Säännöllinen koulutus -
turvallinen toiminta.

Kemikaaliturvallisuuden vahva
asiantuntija.

 
 

Vaara pois
vaarallisista aineista.

Vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetus kuuluu yhä useamman yrityksen arkeen. Taito suoriutua näistä tehtävistä laadukkaasti, luotettavasti ja määräysten mukaan on paitsi laissa säädetty velvoite, myös merkittävä kilpailuetu ja imagonrakentaja. Turvallisuus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin useammalla tavalla.

DGM (Dangerous Goods Management Finland Oy) auttaa yritystäsi pysymään ajan tasalla siitä, mitä vaarallisten aineiden asianmukainen käsittely ja kuljetus tänä päivänä edellyttää. Monipuoliset koulutus-, pakkaus-, varastointi- ja neuvonantajapalvelumme varmistavat, että henkilöstösi tunnistaa vaaralliset aineet ja tietää, miten niiden kanssa on eri tilanteissa meneteltävä.

Kaikki, mitä organisaatiosi tarvitsee tietää vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja käsittelystä.

Lue lisää »

Yritysesitteet, kurssiesitteet, tietoa varoituslipukkeista ja muuta hyödyllistä materiaalia.

Lue lisää »

Henkilöstön tietotaidosta huolehtiminen on paras tapa parantaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Lue lisää »